Meny Stäng

Självrisk trafikförsäkring

Självrisk trafikförsäkring – viktig information
Om du har ett fordon, så som t.ex. en bil eller en motorcykel, måste du enligt lag ha en trafikförsäkring för detta fordon. Trafikförsäkringen täcker skador på dig själv, medpassagerare och utomstående samt skador som du orsakar på andras egendom i samband med en olycka eller liknande. (Däremot täcker inte trafikförsäkringar skador på din egen egendom, detta måste du skaffa separat försäkring för).

Många är medvetna om detta, och tvekar därför inte när det gäller detta, men något många glömmer att titta närmare på och jämföra är självrisk trafikförsäkring, dvs. den självrisk du får betala när något inträffar. Därför kommer här lite information om detta, som förhoppningsvis hjälper dig göra ett bättre val av trafikförsäkring:

>>Teckna en billig trafikförsäkring hos ICA Försäkring – Klicka här!

I regel gäller trafikförsäkringar nästan alltid utan självrisk. Vissa försäkringsbolag tillämpar dock självrisker, framför allt om det handlar om en mycket ung förare som ska köra fordonet.

Trafikförsäkring och självrisk
Huruvida trafikförsäkringen i fråga har en självrisk eller inte, framgår av försäkringsvillkoren. I regel gör de flesta bäst i att helt undvika trafikförsäkringar med självrisk.

Detta kan dock göra att den regelbundna kostnad du betalar för försäkringen blir högre, eftersom förekomsten av en självrisk, eller en hög självrisk i regel gör själva försäkringen billigare.

Det du bör fundera över i första hand är därför: Vad är viktigast för dig? Att betala en låg kostnad för försäkringen löpande, eller att slippa betala en självrisk när något händer? Genom att fatta ett beslut gällande detta, blir det betydligt lättare att veta vilken typ av trafikförsäkring du bör ha.

Vad bör en självrisk trafikförsäkring ligga på?

De flesta har en självrisk på ca. 1000 kronor, vilket får anses vara rimligt i sammanhanget. Även lägre självrisker förekommer, men om du ska betala betydligt mycket mer än 1000 kronor i självrisk, bör priset på försäkringen vara betydligt lägre än hos konkurrenterna.