Meny Stäng

Vad är en trafikförsäkringsavgift och vad är den till för?

Om du har en bil eller ett annat motordrivet fordon kanske du har hört talas om en trafikförsäkringsavgift. Men vad är detta egentligen för en avgift, och är detta något man behöver ha koll på som fordonsägare?

Svaret är att denna avgift inte är något man behöver tänka på allt för mycket om man har ett fordon, men det kan vara bra att känna till att den finns. Denna avgift finns nämligen för att se till så att folk skaffar den trafikförsäkring som de måste ha enligt lag, om de har ett motordrivet fordon som är i bruk. Trafikförsäkringsavgiften tas nämligen ut om man har ett fordon som man inte skaffat en trafikförsäkring för, som en slags straffavgift.

Har du därför skaffat en trafikförsäkring och betalat för den som du ska, kommer du därför inte råka ut för att betala en trafikförsäkringsavgift. Skulle du däremot slarva med detta, av en eller annan anledning, kommer du att få betala denna avgift som ett straff.

Teckna en billig trafikförsäkring online

Bra att känna till om denna avgift

Om man måste betala en trafikförsäkringsavgift för att man inte skaffat en trafikförsäkring, kommer denna avgift alltid att vara högre än premien på själva trafikförsäkringen skulle ha varit. Detta för att uppmuntra trafikanter till att sköta sina trafikförsäkringar, detta blir ju nämligen billigare!

Du bör även vara medveten om att trafikförsäkringsavgiften tas ut för varje dag som bilen eller fordonet är oförsäkrat. Ju längre du dröjer med att försäkra ditt fordon på rätt sätt, desto dyrare blir det alltså!

Vad används trafikförsäkringsavgiften till?

Trafikförsäkringen, som alltså är obligatorisk i Sverige, täcker personskador på både dig själv och andra, om du råkar ut för en olycka i trafiken. Betalar du dock inte denna avgift, läggs inte pengar till till denna ”pott”, så trafikförsäkringsavgifter som tas ut, används för att täcka skador och kostnader som drabbar andra, av oförsäkrade fordon, det behöver inte vara ditt.

Hur stor är trafikförsäkringsavgiften?

Det beror på fordonet du har, då alla fordon inte betalar samma trafikförsäkringsavgift. Man tittar i regel på de högsta premier som ett försäkringsbolag tar ut för varje fordonstyp när man avgör hur stor trafikförsäkringsavgiften i varje fall ska vara.