Meny Stäng

Trafikskadelagen

Trafikskadelagen är en svensk lag som är viktig att känna till som privatperson, vare sig man kör bil eller andra motordrivna fordon själv eller inte. Denna lag reglerar nämligen vad som händer om man råkar ut för olyckor med fordon, vare sig du sitter i ett fordon själv när detta sker, eller inte. T.ex. kan man ju bli påkörd på ett övergångsställe när man är ute och går, och så vidare.
Det är dock endast motordrivna fordon som omfattas av Trafikskadelagen, som även reglerar bland annat vilka fordon som måste ha en trafikförsäkring (alla som körs i trafik, dvs. alla motordrivna fordon som inte är avställda), vem som meddelar om att en trafikförsäkring finns (det är försäkringsgivaren), vem som har rätt till ersättning och så vidare.

Teckna en billig trafikförsäkring online

Information om denna lag ges i regel av Trafikskadenämnden, som även har en hemsida, där du kan läsa mer om lagen, samt även se ersättningstabeller, som berättar hur mycket det är vanligt att man får i ersättning om något händer.

Det man kan få ersättning för är:

  • Sjukvårdskostnader
  • Inkomstförlust för att man inte kan jobba som en följd av olyckan
  • Ersättning för psykiskt eller fysiskt lidande
  • Sveda och värk
  • Bestående men

Det är dock viktigt att veta att ersättningen man får via Trafikskadelagen alltid bestäms individuellt, från fall till fall. Så är det ju med många andra ersättningar också, så det är egentligen inget konstigt med detta, men eftersom vissa mallar för ersättning tagits fram, blir vissa förvirrade och tror att så inte skulle vara fallet, men även ersättning enligt Trafikskadelagen är alltså baserad på just den enskilda olyckan, skadorna som uppstod i samband med den, och så vidare.

Trafikskadelagen har funnits i Sverige sedan år 1975, och man kan utöver ersättningen som man får enligt denna lag även vara berättigad till andra ersättningar, t.ex. via sina egna försäkringar eller liknande.