Meny Stäng

Trafikförsäkring A-traktor

En del som skaffar A-traktor tror att man inte behöver försäkra en A-traktor, men så är inte fallet. Istället är det lag på att alla motordrivna fordon, inklusive A-traktorer, som körs i trafik i Sverige måste ha en trafikförsäkring. Detta betyder med andra ord att du måste skaffa åtminstone en trafikförsäkring till din A-traktor innan du kan köra den.

Utöver själva trafikförsäkringen kan man dock även teckna ytterligare försäkringar till en A-traktor om man vill det. Bland annat kan man försäkra sig mot stöld, trafikolyckor, brand och liknande, precis som man kan försäkra bilar och andra fordon mot detta.

Teckna en billig trafikförsäkring online

Räcker det med bara trafikförsäkring A-traktor?

Detta är väldigt svårt att svara på, då alla har olika försäkringsbehov, precis som alla bilägare inte behöver samma försäkring för bilen. Försäkringsbehovet kan bland annat bero på vad det är för A-traktor man har, hur gammal den är, vad den är värd, hur man använder den, och så vidare. Det är därför svårt att ge några generella råd kring detta. Vissa tycker att det är värt att skaffa en mer omfattande försäkring för sin A-traktor, utöver trafikförsäkringen, medan andra har en så gammal och billig A-traktor att de inte ser syftet med detta. Men trafikförsäkringen är alltså obligatorisk, så den måste du skaffa.

Trafikförsäkring A-traktor

Vad ersätter då trafikförsäkringen för?

Det man kan få ersättning för med en trafikförsäkring är personskador, både på dig själv, dina passagerare och andra som du möter i trafiken, om olyckan orsakas av dig själv. Men skador på A-traktorn och liknande ersätts alltså aldrig av en trafikförsäkring, som endast är till för personskador.

Var ska man då teckna trafikförsäkring A-traktor eller en annan försäkring för den?

Detta kan man göra hos flera olika försäkringsbolag, vilket innebär att det kan vara en god ide att ta en titt på flera olika försäkringsbolag, för att se vad de kan erbjuda dig, prismässigt, villkorsmässigt och annars. Det finns inga regler gällande vilket försäkringsbolag man måste välja, bara för att trafikförsäkringen är obligatorisk, utan detta kan var och en välja fritt, enligt eget tycke och smak, samt olika preferenser.

Köra A-traktor