Meny Stäng

Trafikförsäkring bil

Vad innebär trafikförsäkring bil och är det tillräckligt?

Om du har en bil, vet du säkert redan att det är obligatoriskt att försäkra den. Men vilken försäkring är det egentligen man ska skaffa, och är denna försäkring tillräcklig? Detta ska vi försöka svara på här.

Trafikförsäkring bil

Trafikförsäkringen är den försäkring för bilar som är obligatorisk. Det åligger den registrerade ägaren till varje bil att teckna en trafikförsäkring bil, så har du en bil, måste du se till så att denna försäkring finns, från och med den dag bilen tas i bruk.

>>Teckna en billig trafikförsäkring hos Evoli – Klicka här!

Trafikförsäkringen täcker skador som du orsakar på dig själv, dina medpassagerare eller andras egendom som fordon, staket och liknande. Däremot täcker en trafikförsäkring aldrig skador, stöld eller liknande av din egen egendom.

För detta måste du istället teckna en separat försäkring.

Halvförsäkring bil

En så kallad halvförsäkring består av en trafikförsäkring bil samt försäkring mot:

  • Stölder
  • Bränder
  • Åskskador
  • Explosionsskador
  • Glasskador
  • Maskinskador
  • samt räddning och rättskydd.

Trafikförsäkring bil

Helförsäkring bil

I en så kallad helförsäkring ingår trafikförsäkringen, halvförsäkringen samt även försäkring mot:
Vagnskador (som orsakats på det egna fordonet).
Viltskador
samt skadegörelse.

Som synes är helförsäkringen den mest omfattande försäkringen. Det är dock samtidigt den försäkringstyp som kostar mest av alla.

Vilken försäkring ska man då ta?

Det beror helt på de egna behoven och önskemålen. Du bör därför fråga dig själv vad som är viktigast för dig: Att vara så trygg som möjligt, eller att betala en så låg premie som möjligt?

Ju fler försäkringsmoment som ingår, desto dyrare blir det nämligen.

Trafikförsäkringen kan man dock som bekant inte välja bort, men när det gäller valet av de andra två, kan man säga att det hänger ihop med hur värdefull din bil är, samt hur dyr den skulle bli att laga vid skador och liknande. Ju dyrare bil, desto dyrare försäkring, är bra att ha som tumregel. Den med en väldigt dyr bil har nämligen betydligt mer att förlora på att inte ha tillräcklig försäkring, eftersom man då kan få punga ut med kostsamma reparationer ur egen ficka.